CẢO CHỮ G 8” TOLSEN 10115

280.000

Cảo chữ G 8 inch/200mm Tolsen 10115

  • Dùng vam để kẹp các núm stop trên bàn đẩy cưa bàn.
  • Dùng để kẹp nhiều tấm gỗ khi cưa cắt.
  • Vam chữ G  để kẹp thước, kẹp dưỡng khi cưa cắt mộc.
  • Dùng để kẹp các tấm cố định khi hàn.

Còn 4 sản phẩm