Cảo chữ G 6 inch/150mm Tolsen 10114

200.000

Cảo chữ G 6 inch/150mm Tolsen 10114

  • Dùng vam để kẹp các núm stop trên bàn đẩy cưa bàn.
  • Dùng  để kẹp nhiều tấm gỗ khi cưa cắt.
  • Vam chữ G  để kẹp thước, kẹp dưỡng khi cưa cắt mộc.
  • Dùng  để kẹp các tấm cố định khi hàn.

Còn 2 sản phẩm