Cảo chữ G 6 inch/150mm Tolsen 10114

Được xếp hạng 0 5 sao
(0) Lượt Đánh Giá Ship nhanh nội ô Cần Thơ

Giá online: 200.000

hoặc ≈ 66.000 x 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu?

Cảo chữ G 6 inch/150mm Tolsen 10114

  • Dùng vam để kẹp các núm stop trên bàn đẩy cưa bàn.
  • Dùng  để kẹp nhiều tấm gỗ khi cưa cắt.
  • Vam chữ G  để kẹp thước, kẹp dưỡng khi cưa cắt mộc.
  • Dùng  để kẹp các tấm cố định khi hàn.

Còn 3 sản phẩm