Cảo chữ G 3 inch/750mm Tolsen 10112

Được xếp hạng 0 5 sao
(0) Lượt Đánh Giá Ship nhanh nội ô Cần Thơ

Giá online: 96.000

hoặc ≈ 32.000 x 3 kỳ với Fundiin Tìm hiểu?

Cảo chữ G 3 inch/750mm Tolsen 10112

  • Dùng vam để kẹp các núm stop trên bàn đẩy cưa bàn.
  • Dùng để kẹp nhiều tấm gỗ khi cưa cắt.
  • Vam chữ G để kẹp thước, kẹp dưỡng khi cưa cắt mộc.
  • Dùng để kẹp các tấm cố định khi hàn.

Còn 9 sản phẩm